ENPL
Transformacje
Pismo Interdyscyplinarne
O PIŚMIE

Transformacje są pismem interdyscyplinarnym, recenzowanym, wychodzącym od 1992 roku. Poświęcone są m.in. problematyce:

Transformacje są charakterystyczną formą i sposobem funkcjonowania, rozwoju, trwania świata ludzi. Ich wszechobecność i znaczenie skłania do uważania kategorii transformacji za swoisty paradygmat w badaniu rozwoju techniki, cywilizacji, społeczeństwa, kultury, wartości i przekonań. Konsekwencje i potencjalności zmian i przeobrażeń wymagają nowych metodologicznych podejść i narzędzi, nowych wizji oraz innowacji teoretycznych, a także budowania zdolności do radzenia sobie nie tylko dziś, ale i w przyszłości.

Ważnym celem niniejszego pisma jest także promowanie inter-, multi- i transdyscyplinarności w badaniach i analizach, orientacji prospektywnej oraz myślenia strategicznego i globalnego. Horyzont poznawczy zamieszczanych tekstów jest bardzo szeroki – od ujęć teoretycznych i metodologicznych przez tematykę krajową i regionalną do globalnej oraz empirycznej. Opisy i ewaluacje konkretnych doświadczeń są też przedmiotem zainteresowań pisma.

Transformacje mają zasięg miedzynarodowy. W 2012 roku podpisaliśmy umowę licencyjną z globalną bazą danych EBSCO Publishing (Ipswich , MA, USA). Od 2013 roku indeksuje nas INDEX COPERNICUS. Od 2014 roku jesteśmy na liście ERIH+.

Czasopismo recenzowane (11 pkt. lista MNiSzW).

Ukazuje się dwa razy do roku (numery podwójne) w języku polskim oraz angielskim (odrębne teksty).

ISSN 1230-0292

NOWOŚCI

XIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA


„NOWE PROBLEMY E-GOSPODARKI I E-SPOŁECZEŃSTWA”


Nałęczów, 21-23 maja 2018 r.ZAPRASZAJĄ


KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

KATEDRA MIKROSTRUKTUR SPOŁECZNYCH

I WSPÓŁCZESNYCH TEORII SOCJOLOGICZNYCH


SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE


FUNDACJA EDUKACYJNA TRANSFORMACJE

Warszawa


ARMENIAN MARKETING ASSOCIATION

Armenian Marketing Association


NOWY NUMER
Transformacje
Pismo Interdyscyplinarne
nr 3-4 (94-95)
I. QUESTIONS ABOUT THE FUTURE
Wiesław SZTUMSKI
What kind of homo will shape the Future
2
Wacław A. KASPRZAK, Karol I. PELC
Exploration of human desires: A newperspective on foresight and social planning
23
II. IMPACT OF NEW TECHNOLOGIES
Alina BETLEJ
Society of E-Control in Hyperconnected Reality and Culture
38
Urszula ŻYDEK-BEDNARCZUK
Transformations in Spheres of the Internet and Culture
48
Maciek ZAJĄC
Regulating Civilian – use Drones and Robots as a Serious Homeland Security Hazard
60
Wojciech J. BOBER
Do We need to implant an Ethics into Autonomous Vehicles?
72
III. RESEARCH AND EDUCATION ISSUES
Jan GONDEK
Sign-Technology-Simulation. Reflections on the Project of Jean Baudrillard’s Research Method
87
Joanna LORENC, Monika MICZKA-PAJESTKA
Man Facing Multiplicity and Diversity and Responsobility and Relationality in the Postmodern Education
99
IV. NEW MEDIA IN ACTION
Katarzyna KOPECKA-PIECH
Innovation of New Media Cultural Product – The Case of Kontakt24.pl
113
Radosław SAJNA
The media decentralization as a basis for resistance against hegemony: the cases of Poland, Spain and Mexico
130
V. NATIONAL CASES AUGMENTED
Valeriy NIKOLAYEVSKYY, Victoria OMELCHENKO, Vladas TUMALAVICIUS
Ensuring Social Security in Contemporary Society: problems, Instruments, Trends in the Context of Ukraine and Lithuania
151
M. S. KVARATSKHELLA
Tendencies of Social and Economic Development of Georgia in the epoch of Globalization
162
Lech W. ZACHER
Obstacles to Sustainability in Public Discourse (The case of a Transitional Economy – Poland)
170
VI. TRANSFORMATION CHALLENGES (selected)
Aleksandra KUNCE
The Post – Factory: On the Transformations of Place
180
Mirosław GEISE, Maria E. SZATLACH
How Monoculture Economies Work in the Conditions of Growing Tensions in National Resources Markets
201
Monika D. ADAMCZYK
Modern Forms of Preparation of Retirement – Selected Results of the Erasmus + Project BALL Be Active Through Lifelong Learning
220
VII. REVIEWS
Włodzimierz CHOJNACKI, L. W. Zacher (ed.)
Potencjały I relacje siły w cyfrowym społeczeństwie wiedzy
Potentials and Relations of Strengths in Digital Knowledge Society
232
Instructions to Authors 236
ARCHIWUM
2017
Transformacje nr 1-2 (92-93)
Transformacje nr 3-4 (94-95)
2016
Transformacje nr 1-2 (88-89)
Transformacje nr 3-4 (90-91)
2015
Transformacje nr 1-2 (84-85)
Transformacje nr 3-4 (86-87)
2014
Transformacje nr 1-2 (80-81)
Transformacje nr 3-4 (82-83)
2013
Transformacje nr 1-2 (76-77)
Transformacje nr 3-4 (78-79)
2012
Transformacje nr 1-4 (72-75)
2011
Transformacje nr 1-2 (68-69)
Transformacje nr 3-4 (70-71)
REDAKCJA
Redaktor Naczelny
Prof. dr hab. Lech W. ZACHER
Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych,
Akademia Leona Koźmińskiego,
Warszawa,
lzacher@kozminski.edu.pl
Z-ca Redaktora Naczelnego
Prof. Dora MARINOVA
Sustainability Policy Institute,
Curtin University,
Perth, Australia,
D.Marinova@curtin.edu.au
Z-ca Redaktora Naczelnego
Prof. dr hab. Tadeusz MICZKA
Instytut Kultury,
Uniwersytet Śląski,
Katowice,
tmiczka@interia.pl
Z-ca Redaktora Naczelnego
Prof. Mauro MAGATTI
Dept. of Sociology & ARC Centre for the Anthropology of Religion and Cultural Change,
University Cattolica del Sacro Cuore,
Milan, Italia,
mauro.magatti@unicatt.it
Z-ca Redaktora Naczelnego
Prof. Sangeeta SHARMA
Dept. of Public Administration,
University of Rajasthan,
Jaipur, India,
sageetajpr2004@yahoo.co.in
Sekretarz Redakcji
Dr Małgorzata SKÓRZEWSKA-AMBERG
Kolegium Prawa,
Akademia Leona Koźmińskiego,
Warszawa,
mskorzewska@kozminski.edu.pl
Redaktor E-wydania
Dr Alina BETLEJ
Instytut Socjologii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Lublin,
alinabetlej@kul.lublin.pl
WYDAWCA
Fundacja Edukacyjna „Transformacje"
Al. Jana Pawła II 80 lok. 80, 00-175 Warszawa
e-mail: lechzacher@yahoo.com, lzacher@kozminski.edu.pl

we współpracy z konsorcjum wspierającym (instytucje i stowarzyszenia)
KONSORCJUM WSPIERAJĄCE
(INSTYTUCJE I STOWARZYSZENIA)
Universita Cattolica del S. Cuore,
Dept. of Sociology & ARC Centre for the Anthropology of Religion and Cultural Change,
Milan, Italia,
(Prof. Mauro Magatti)
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University,
Center for Analysis and Forecasting,
Tbilisi, Gruzja,
(Prof. Vladimer Papava – Rektor)
Uniwersytet Śląski,
Instytut Nauk o Kulturze I Studiów Interdyscyplinarnych,
Katowice,
(dr Anna Maj – Zastępca Dyr.)
Politechnika Śląska,
Wydział Organizacji i Zarządzania,
Zabrze,
(Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wodarski – Dziekan)
Akademia Leona Koźmińskiego,
Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych,
Warszawa,
(Prof. dr hab. Lech W. Zacher - Dyrektor)
Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju,
Zabrze,
(Prof. dr hab. Aleksandra Kuzior – Prezes)
Polskie Towarzystwo Oceny Technologii,
(Prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak – Prezes)
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej,
Białystok,
(Dr hab. Dorota Misiejuk – Prezes)
CZŁONKOWIE REDAKCJI I KONSULTANCI
Dr Mirosław GEISE
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
Bydgoszcz
(Redaktor statystyczny)
Prof. Gavin RAE
Akademia Leona Koźmińskiego,
Warszawa
(Redaktor językowy - język angielski)
Dr Magdalena RZADKOWOLSKA
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej,
Uniwersytet Łódzki,
Łódź
Dr Urszula SOLER
Instytut Socjologii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Lublin
Prof. Urszula ŻYDEK-BEDNARCZUK
Wydział Filologiczny,
Uniwersytet Śląski,
Katowice
(Redaktor językowy - język polski)
Dr inż. Grzegorz KOMARZYNIEC
Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii,
Politechnika Lubelska,
Lublin
(konsultant ds. Nowych technologii)
MIĘDZYNARODOWA RADA REDAKCYJNA
Prof. Leslie BASH
University College,
London, UK
Dr Clement BEZOLD
Institute for Alternative Futures,
Alexandria, VA, USA
Prof. Krystyna BŁESZYŃSKA
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
Warszawa
Prof. Peter BOŁTUĆ
Dept. of Philosophy University of Illinois,
Springfield, Ill., USA
Prof. Olga BRUSYLOVSKA
Odessa National Mechnika University,
Ukraina
Prof. (Eng.) Czesław CEMPEL
Centralny Instytut Ochrony Pracy,
Warszawa
Prof. Meinolf DIERKES
Science Center (WZB),
Berlin, RFN
Prof. Dariusz T. DZIUBA
WNE, Uniwersytet Warszawski,
Warszawa
Prof. Nikolai GENOV
School of Advanced Social Studies,
Nova Gorka, Słowenia
Prof. Günter GETZINGER
Alpen-Adria Universität,
Graz, Austria
Prof. Tomasz GOBAN-KLAS
Uniwersytet Jagielloński,
Kraków
Prof. Janusz GOLINOWSKI
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
Bydgoszcz
Prof. Larisa A. GROMOVA
Herzen State Pedagogical Univ.,
St. Petersburg, Rosja
Prof. Armin GRUNWALD
Karlsruhe Insitute of Technology,
Karlsruhe, RFN
Prof. Lesław HABER
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości,
Kraków
Prof. David HEMPHILL
San Francisco State Univ.,
San Francisco, USA
Prof. Andrzej KIEPAS
Politechnika Śląska,
Zabrze
Prof. Witold KIEŻUN
Akademia Leona Koźmińskiego,
Warszawa
Prof. Jerzy KISIELNICKI
Uniwersytet Warszawski,
Warszawa
Prof. Kazimierz KRZYSZOFEK
Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej,
Warszawa
Prof. dr Murman KVARATSKHELIA
Uniwersytet w Tbilisi,
Gruzja
Prof. Wojciech LAMENTOWICZ
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu,
Gdynia
Prof. Rudolf zur LIPPE
Oldenburg Universität,
Oldenburg, RFN
Dr Michael MACCOBY
The Maccoby Group PC,
Wshington, DC, USA
Prof. Ali A. MAZRUI
SUNY,
Bringhampton, NY, USA
Prof. Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI
Uniwersytet Ekonomiczny,
Kraków
Prof. Małgorzata MOLĘDA – ZDZIECH
Szkoła Głowna Handlowa,
Warszawa
Prof. Józef OLEŃSKI
Uczelnia Łazarskiego,
Warszawa
Prof. Vlodimer PAPAVA
Tbilisi State University,
Tbilisi, Gruzja
Prof. Andrzej PAPUZIŃSKI
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
Bydgoszcz
Prof. (inż.) Sławomir PARTYCKI
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Lublin
Prof. Lucjan PAWŁOWSKI
Politechnika Lubelska,
Lublin
Prof. (inż.) Karol I. PELC
Michigan Technological Univ.,
Houghton, MI, USA
Prof. Ewa POLAK
Uniwersytet Gdański,
Gdańsk
Prof. (Eng.) Alan L. PORTER
Georgia Institute of Technology,
Atlanta, GA, USA
Prof. Bazyli POSKROBKO
Uniwersytet w Białymstoku,
Białystok
Prof. (inż.) Piotr SIENKIEWICZ
Wojskowa Akademia Techniczna,
Warszawa
Prof. Encarnación SORIANO AYALA
University of Almeria,
Hiszpania
Prof. Marek S. SZCZEPAŃSKI
Uniwersytet Śląski,
Katowice
Prof. Agnieszka SZEWCZYK
Uniwersytet Szczeciński,
Szczecin
Prof. Jan SZMYD
Uniwersytet Pedagogiczny,
Kraków
Prof. (em.) Wiesław SZTUMSKI
Uniwersytet Śląski,
Katowice
Prof. (inż.) Andrew S. TARGOWSKI
Western Michigen Univ.,
Kalamazoo, MI, USA
Prof. Albert H. TEICH
American Assoc. for the Advancement of Science,
Washington, DC, USA
Prof. (inż.) Andrzej A. WIERZBICKI
Instytut Łączności,
Warszawa
Prof. Christoph WULF
Freie Universität,
Berlin, RFN
Prof. Danuta ZALEWSKA
Uniwersytet Wrocławski,
Wrocław
Prof. Katarzyna ŻUKROWSKA
Szkoła Główna Handlowa,
Warszawa
INFORMACJE DLA AUTORÓW

Polityka redakcji wyraża się w preferencji dla artykułów naukowych opartych na solidnych przemyśleniach, ekstensywnej znajomości literatury przedmiotu lub na analizach empirycznych.

Zgodnie z charakterem naszego pisma szczególnie preferowane są artykuły interdyscyplinarne, multidyscyplinarne i transdyscyplinarne. Tematycznie pożądane są zwłaszcza teksty dyskutujące współczesne przeobrażenia (transformacje – "wszystkie i wszędzie", we wszystkich aspektach, wymiarach i perspektywach – zob. deklarację tematyczną poprzedzającą spis treści). Zjawiska, procesy, wydarzenia generujące, oddziałujące czy towarzyszące współczesnym transformacjom są dla nas interesujące. W związku z tym nawet wąsko tematyczne i specjalistyczne artykuły warto odnosić do wspomnianej problematyki. Preferujemy także orientację problemową oraz prospektywną.

Zachęcamy Autorów do pisania prostym, jasnym i zwięzłym językiem, do unikania nadmiaru żargonu dyscyplinowego. Teksty powinny być dobrze udokumentowane (przypisy, bibliografia) – zgodnie ze standardem przyjętym w dotychczasowych numerach.

Obok typowych research papers dopuszczalne są również inne formy wypowiedzi związane z sugerowanym podejściem i z problematyką pisma.

Nadesłane teksty są recenzowane i opiniowane przez Redakcję oraz zewnętrznych ekspertów (zgodnie z wymogami MNiSzW).

Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty nadsyłane w wersji elektronicznej.

Objętość nadsyłanych tekstów nie powinna przekraczać 40 000 znaków (ze spacjami oraz przypisami).

Wszelkie tabele, wykresy i inne graficzne elementy tekstu należy także dołączyć w postaci zapisu możliwego do edycji.

Nadsyłane teksty powinny charakteryzować się poprawnością językową, a wszelkie cytaty i powołania powinny być udokumentowane.

W tekstach powinny być stosowane przypisy dolne.

Do nadsyłanych materiałów dołączyć:

  • dane o Autorze, w szczególności imię i nazwisko, stopień lub tytuł nauko-wy, adres e-mail, adres do korespondencji, wskazanie uczelni macierzystej (w przypadku pracowników naukowych), wraz z krótką notką o autorze,
  • streszczenie (wraz z tytułem) w języku angielskim – ok. 500 słów,
  • słowa kluczowe nadesłanego tekstu (3-10),
  • oświadczenie, że przedłożony tekst został nadesłany wyłącznie do redakcji Transformacji oraz nie był wcześniej publikowany.

Redakcja zastrzega prawo dokonania adjustacji tekstów.

Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów.

Teksty prosimy przesyłać na adres: transformacje@kozminski.edu.pl

Artykuły naukowe nadsyłane do Transformacji:

  • ocena dokonywana jest przez dwóch recenzentów (niezależnie),
  • tożsamosć Autorów nie jest ujawniana recenzentom,
  • tożsamość recenzentów poszczególnych materiałów nie jest ujawniana ich autorom.

Redakcja dokłada wszelkich starań, aby recenzenci powoływani byli spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

W przypadkach dyskusyjnych o dopuszczeniu do druku decyduje Redakcja, która może także powołać dodatkowego recenzenta.

Wszelkie wykryte przypadki naruszenia zasad etyki oraz nierzetelności naukowej(w szczególności ghostwriting i guest authorship) będą ujawniane i dokumentowane.

KONTAKT
Wydawca
Fundacja Edukacyjna "Transformacje"
Al. Jana Pawła II 80 lok. 80
00-175 Warszawa
Tel./fax. (22)4038411
Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych
Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
Teksty prosimy przesyłać na adres:
redakcjatransformacje@gmail.com
alinabetlej@kul.pl
Transformacje
Pismo Interdyscyplinarne