NOWE PROBLEMY E-GOSPODARKI I E-SPOŁECZEŃSTWA

XIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA


„NOWE PROBLEMY E-GOSPODARKI I E-SPOŁECZEŃSTWA”


Nałęczów, 21-23 maja 2018 r.

ZAPRASZAJĄ


KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

KATEDRA MIKROSTRUKTUR SPOŁECZNYCH

I WSPÓŁCZESNYCH TEORII SOCJOLOGICZNYCH


SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE


FUNDACJA EDUKACYJNA TRANSFORMACJE

Warszawa


ARMENIAN MARKETING ASSOCIATION

Armenian Marketing Association


KOMITET NAUKOWY
– Prof. dr hab. inż. Sławomir PartyckiPrzewodniczący, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
– Prof. dr hab. Roman SobieckiWiceprzewodniczący, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
– Prof. dr hab. Lech W. Zacher – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Fundacja Edukacyjna „Transformacje”,
– Dr Aram Navasardyan – Przewodniczący Armeńskiego Towarzystwa Marketingowego,

– Prof. Ramaz Abesadze - Instytut Ekonomii Paaty Guguszwili (Gruzja),
– Prof. Olga Brusilowska - Uniwersytet w Odessie,
– Dr inż. Marie Gabrysova - Uniwersytet Śląski w Karwinie, Czechy,
– Prof. dr hab. Gabriel Główka - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
– Prof. dr hab. Lesław Haber – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
– Prof. Nazira Kakulia – Państwowy Uniwersytet im. Ivane Javaksiszvili w Tbilisi,
– Prof. dr hab. Jolanta Kopka - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi,
– Prof. dr hab. Alfred Kuratashvili - Gruzińska Akademia Nauk,
– Prof. dr hab. Lech Kurkliński – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
– Prof. dr Murman Kvaratshelia – Uniwersytet w Tbilisi,
– Prof. dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk – Uniwersytet Rzeszowski,
– Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
– Prof. dr hab. Antanas Makstutis – Litewska Akademia Wojskowa,
– Prof. dr Wladimirs Mensikovs – Uniwersytet w Daugavpils,
– Prof. dr Victor Mocanu - Mołdawska Akademia Nauk,
– Prof. dr hab. Vladimer Papava – Państwowy Uniwersytet w Tbilisi,
– Prof. dr hab. Jerzy Pietrewicz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
– Prof. dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
– Prof. dr hab. Tadeusz Popławski - Politechnika Białostocka,
– Prof. dr hab. Marek Szczepański – Uniwersytet Śląski,
– Prof. Janis Teivans-Trejnovskij - Uniwersytet w Daugavpils,
– Prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj – Uniwersytet Łódzki,
– Prof. dr hab. Elena Wankiewicz – Witebski Uniwersytet Technologiczny,
– Prof. dr hab. Paweł Woroniecki – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
– Prof. dr hab. Zdzisław Zagórski – Uniwersytet Wrocławski.
KOMITET ORGANIZACYJNY
TEMATYKA KONFERENCJI
I. Współczesna E-gospodarka
Problemy sharing economy - aspekty prawne, ekonomiczne, finansowe i społeczne,
Ekosystem e-gospodarki - przedsiębiorstwa, instytucje, prosumenci,
Teoretyczne interpretacje e-społeczeństwa i e-gospodarki,
Procesy, struktury, zmiany i rozwój społeczny.
Przedsiębiorczość, innowacyjność, logistyka, konsumpcja w Sieci,
Modele biznesowe w cyfrowej gospodarce,
Alternatywny pieniądz w gospodarce i życiu społecznym,
Nowe zjawiska cyfrowej gospodarki: blockchain, DLT, ICO (ITO): motywacje, potencjał, ryzyka.

II. Współczesne E-społeczeństwo
Transformacje społeczne, Nowe ruchy społeczne,
Transformacje cyfrowe,
Wirtualizacja- wyzwania i skutki,
Wspólnoty w sieci- reorganizacja versus transformacja,
Tożsamość w hybrydowej rzeczywistości,
Portale społecznościowe- zmiany, innowacje,
Społeczeństwo sieci, społeczeństwo sieciowe, społeczeństwo technologiczne,
Różne koncepcje sieciowości, współczesne interpretacje rzeczywistości,
Rzeczywistość sieciowa, rzeczywistość alternatywna.

III. Społeczeństwo i gospodarka
Innowacje społeczne w sieci,
Nowe technologie dla społeczeństwa,
Konsumpcja, marketyzacja działalności społecznej,
Ocena technologii,
Humanizacja technologii,
Władza w sieci, władza sieci,
Kultura sieciowa, kultura współczesna,
Prognozy przyszłości,
Instytucje społeczne w społeczeństwie sieci,
Nowe obszary ryzyka społeczno-gospodarczego,
Innowacyjność i przedsiębiorczość,
Prawo gospodarcze.

IV. Endogenne i egzogenne czynniki rozwoju na różnych poziomach życia społecznego i gospodarczego
Współczesne teorie rozwoju,
Strategiczne zarządzanie rozwojem,
Współpraca sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej,
Partnerstwo wschodnie w sieciach,
Bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo społeczne,
E- państwo, instytucje publiczne w sieci,
E-organizacje,
Region uczący się, Wielokulturowość,
Sieciowe strategie rozwoju lokalnego, regionalnego, metropolitalnego,
Klastry, powiązania międzyklastrowe,
Szanse i bariery rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej w perspektywie nowego okresu programowania 2014 – 2020,
Szanse rozwoju klasteringu w Europie Środkowej i Wschodniej.
TERMINY

Zainteresowanych udziałem i przygotowaniem referatu na konferencję prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na załączonej karcie zgłoszeniowej w terminie do dnia 17 kwietnia 2018 r.

Referaty będą drukowane (po przejściu pozytywnych recenzji) w następujących czasopismach:
Transformacje. Pismo interdyscyplinarne ( www.e-transformacje.com, wersja online ) – 11 pkt według wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego),
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie9 pkt według wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Humanizacja Pracy8 pkt według wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Referaty, które nie będą pasowały do wyżej wymienionych czasopism, będą drukowane w recenzowanej monografii (wymagania oraz punktacja zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5 pkt za publikację w języku polskim, 6 pkt za publikację w języku angielskim).

Termin nadsyłania artykułów – 15 czerwca 2018 roku.

Opłata konferencyjna w wysokości 550,00 zł. obejmuje: publikację artykułu w czasopiśmie lub w monografii (w zależności od recenzji) bogaty program kulturalny, uroczystą kolację, kolację przy grillu oraz serwisy kawowe. Opłata nie obejmuje kosztów noclegu i obiadów.

Opłata za samą publikację (po przejściu pozytywnych recenzji), bez przyjazdu na konferencję – 500,00 zł.

Organizatorzy pośredniczą w rezerwacji miejsc noclegowych na terenie kompleksu hotelowego CSW Energetyk w Nałęczowie (bardzo preferencyjne ceny wynegocjowane przez komitet organizacyjny dla Gości konferencji). Do zainteresowanych osób szczegóły zostaną przesłane wraz z kartą zgłoszeniową.

Języki konferencji: polski, rosyjski, angielski.

KONTO KONFERECJI
ADRES KONFERENCJI
MIEJSCE KONFERENCJI

XIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA


„NOWE PROBLEMY E-GOSPODARKI I E-SPOŁECZEŃSTWA”


Komitet Naukowy Komitet Organizacyjny Tematyka Terminy Konto Adres

Powered by Grzegorz Komarzyniec