ENPL
Transformations
Interdisciplinary Journal
ABOUT THE JOURNAL

Transformations is an interdisciplinary refereed, reviewed journal, published since 1992. The journal is devoted to i.a.:

The journal's quasi-paradigm is TRANSFORMATION - as a present stage and form of development of technology, society, culture, civilization, values, mindsets etc. Impacts and potentialities of change and transition need new methodological tools, new visions and innovation for theoretical and practical capacitybuilding. The journal aims to promote inter-, multi- and transdisciplinary approach, future orientation and strategic and global thinking.

Transformacje (Transformations) are internationally available – since 2012 we have a licence agreement with the global database: EBSCO Publishing (Ipswich, MA, USA) We are listed by INDEX COPERNICUS since 2013.

Reviewed journal.

Published twice a year (double issues) in Polish and English (separate papers).

ISSN 1230-0292

NEWS

19TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE


"NEW PROBLEMS OF E-ECONOMY AND E-SOCIETY"


Nałęczów, Poland, 21-23 May 2018 r.INVITE


THE JOHN PAUL II CATHOLIC UNIVERSITY OF LUBLIN

DEPARTMENT OF SOCIAL MICROSTRUCTURES

AND MODERN SOCIOLOGICAL THEORIES


SGH WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS

COLLEGIUM OF BUSINESS ADMINISTRATION


EDUCATIONAL FOUNDATION "TRANSFORMATIONS”

Warsaw


ARMENIAN MARKETING ASSOCIATION

Armenian Marketing Association


NOWY NUMER
Transformacje
Pismo Interdyscyplinarne
nr 3-4 (98-99) 2018
I. Informalization and Digitalization of Economies and Societies – General and Practical Issues
Wiesław SZTUMSKI
Expectations, Disappointments and Hopes Related to In-formation Society (A Futurist Approach)
2
Anastasiia SIMAKHOVA
Social Economy and Digital Transformation
15
Natalya GZHIBOVSKA, Ilvya GZHIBOVSKA
The Main Factors of the Digitalization of the Economy
23
Ewa M. KWIATKOWSKA
The Use of Information and Communication Technologies in Healthcare
29
Katarzyna KWIATOSZ
Transformations of Urban Social Spaces: Towards Metropolitan Structures in Network Society
45
II. Social and Educational Challenges and Solutions
Włodzimierz CHOJNACKI
Analysis of Changes in the Portrait of Modern Universities
56
Angela MOCANU
Interdependency of Education and Social Mobility in Republic of Moldova
68
Iwona BŁASZCZAK
New Forms of Supporting Employees’ Job Development in the Modern World
77
III. Economic Problems and Economic Thinking in Crisis
Vladimer PAPAVA
The Economics in Crisis and the Main Directions for Transformation of Economic Science
90
Alfred A. KURATASHVILI
Results of the Dominance of „Purely” Economic Thinking in the State and the Problems of Society
109
Jarosław KUŚPIT
The Impact of Economic Sanctions on the European Union’s Relations with the Russian Federation: The Case of Polish-Russian Trade Exchange
118
IV. Present and the Coming Challenges
Abesadze RAMAZ, Burduli VAKHTANG
Modern Global Trends and Sustainable Development Problems
130
Karol CHROBAK
Bureaucracy and Violence
140
Jan GONDEK
J. Baudrillards’s Conception of the Perfect Crime in the Context of the Technical Advancement of Societies
155
Natalja SARATOVA
Human Rights as a Basic Principle of Criminal Procedure in Latvia
168
V. Towards a Sustainability Culture
Amzad HOSSAIN, Abul AZAD, Dora MARINOVA
Sustainability as a Most Needed Culture: Examples from Indian Ocean Countries
180
Amzad HOSSAIN, Tanha MAHJABEEN, Dora MARINOVA
Wetland Ecosystems Sustainability: Pollution Control in Bangladesh Culture
209
VI. Varia: Security of University Library
Sandip J. PATHAK, Anurag SRIVASTAVA, Priyanki R. VYAS
Security of Library Collection: A Study of Academic Libraries of Gandhinagar
228
Instructions to Authors 247
ARCHIVES
2018
Transformacje nr 1-2 (96-97)
Transformacje nr 3-4 (98-99)
2017
Transformacje nr 1-2 (92-93)
Transformacje nr 3-4 (94-95)
2016
Transformacje nr 1-2 (88-89)
Transformacje nr 3-4 (90-91)
2015
Transformacje nr 1-2 (84-85)
Transformacje nr 3-4 (86-87)
2014
Transformacje nr 1-2 (80-81)
Transformacje nr 3-4 (82-83)
2013
Transformacje nr 1-2 (76-77)
Transformacje nr 3-4 (78-79)
2012
Transformacje nr 1-4 (72-75)
2011
Transformacje nr 1-2 (68-69)
Transformacje nr 3-4 (70-71)
EDITORIAL BOARD
Editor-in-Chief
Prof. dr hab. Lech W. ZACHER
Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych,
Akademia Leona Koźmińskiego,
Warszawa,
lechwzacher@gmail.com
Deputy Editor-in-Chief
Prof. Dora MARINOVA
Sustainability Policy Institute,
Curtin University,
Perth, Australia,
D.Marinova@curtin.edu.au
Deputy Editor-in-Chief
Prof. dr hab. Tadeusz MICZKA
Instytut Kultury,
Uniwersytet Śląski,
Katowice,
tmiczka@interia.pl
Deputy Editor-in-Chief
Prof. Mauro MAGATTI
Dept. of Sociology & ARC Centre for the Anthropology of Religion and Cultural Change,
University Cattolica del Sacro Cuore,
Milan, Italia,
mauro.magatti@unicatt.it
Deputy Editor-in-Chief
Prof. Sangeeta SHARMA
Dept. of Public Administration,
University of Rajasthan,
Jaipur, India,
sageetajpr2004@yahoo.co.in
Editorial Secretary
Dr Małgorzata SKÓRZEWSKA-AMBERG
Kolegium Prawa,
Akademia Leona Koźmińskiego,
Warszawa,
mskorzewska@kozminski.edu.pl
Editor of the E-edition
Dr Alina BETLEJ
Instytut Socjologii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Lublin,
alinabetlej@kul.lublin.pl
PUBLISHER
Fundacja Edukacyjna „Transformacje"
Al. Jana Pawła II 80 lok. 80, 00-175 Warszawa
e-mail: lechzacher@yahoo.com, lzacher@kozminski.edu.pl

we współpracy z konsorcjum wspierającym (instytucje i stowarzyszenia)
CONSORTIUM SUPPORTING
(INSTITUTIONS AND ASSOCIATIONS)
Universita Cattolica del S. Cuore,
Dept. of Sociology & ARC Centre for the Anthropology of Religion and Cultural Change,
Milan, Italia,
(Prof. Mauro Magatti)
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University,
Center for Analysis and Forecasting,
Tbilisi, Gruzja,
(Prof. Vladimer Papava – Rektor)
Uniwersytet Śląski,
Instytut Nauk o Kulturze I Studiów Interdyscyplinarnych,
Katowice,
(dr Anna Maj – Zastępca Dyr.)
Politechnika Śląska,
Wydział Organizacji i Zarządzania,
Zabrze,
(Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wodarski – Dziekan)
Akademia Leona Koźmińskiego,
Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych,
Warszawa,
(Prof. dr hab. Lech W. Zacher - Dyrektor)
Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju,
Zabrze,
(Prof. dr hab. Aleksandra Kuzior – Prezes)
Polskie Towarzystwo Oceny Technologii,
(Prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak – Prezes)
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej,
Białystok,
(Dr hab. Dorota Misiejuk – Prezes)
MEMBERS OF THE EDITORIAL AND CONSULTANTS
Dr Mirosław GEISE
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
Bydgoszcz
(Redaktor statystyczny)
Prof. Gavin RAE
Akademia Leona Koźmińskiego,
Warszawa
(Redaktor językowy - język angielski)
Dr Magdalena RZADKOWOLSKA
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej,
Uniwersytet Łódzki,
Łódź
Dr Urszula SOLER
Instytut Socjologii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Lublin
Prof. Urszula ŻYDEK-BEDNARCZUK
Wydział Filologiczny,
Uniwersytet Śląski,
Katowice
(Redaktor językowy - język polski)
Dr inż. Grzegorz KOMARZYNIEC
Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii,
Politechnika Lubelska,
Lublin
(konsultant ds. Nowych technologii)
INTERNATIONAL EDITORIAL COUNCIL
Prof. Leslie BASH
University College,
London, UK
Dr Clement BEZOLD
Institute for Alternative Futures,
Alexandria, VA, USA
Prof. Krystyna BŁESZYŃSKA
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
Warszawa
Prof. Peter BOŁTUĆ
Dept. of Philosophy University of Illinois,
Springfield, Ill., USA
Prof. Olga BRUSYLOVSKA
Odessa National Mechnika University,
Ukraina
Prof. (Eng.) Czesław CEMPEL
Centralny Instytut Ochrony Pracy,
Warszawa
Prof. Meinolf DIERKES
Science Center (WZB),
Berlin, RFN
Prof. Dariusz T. DZIUBA
WNE, Uniwersytet Warszawski,
Warszawa
Prof. Nikolai GENOV
School of Advanced Social Studies,
Nova Gorka, Słowenia
Prof. Günter GETZINGER
Alpen-Adria Universität,
Graz, Austria
Prof. Tomasz GOBAN-KLAS
Uniwersytet Jagielloński,
Kraków
Prof. Janusz GOLINOWSKI
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
Bydgoszcz
Prof. Larisa A. GROMOVA
Herzen State Pedagogical Univ.,
St. Petersburg, Rosja
Prof. Armin GRUNWALD
Karlsruhe Insitute of Technology,
Karlsruhe, RFN
Prof. Lesław HABER
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości,
Kraków
Prof. David HEMPHILL
San Francisco State Univ.,
San Francisco, USA
Prof. Andrzej KIEPAS
Politechnika Śląska,
Zabrze
Prof. Witold KIEŻUN
Akademia Leona Koźmińskiego,
Warszawa
Prof. Jerzy KISIELNICKI
Uniwersytet Warszawski,
Warszawa
Prof. Kazimierz KRZYSZOFEK
Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej,
Warszawa
Prof. dr Murman KVARATSKHELIA
Uniwersytet w Tbilisi,
Gruzja
Prof. Wojciech LAMENTOWICZ
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu,
Gdynia
Prof. Rudolf zur LIPPE
Oldenburg Universität,
Oldenburg, RFN
Dr Michael MACCOBY
The Maccoby Group PC,
Wshington, DC, USA
Prof. Ali A. MAZRUI
SUNY,
Bringhampton, NY, USA
Prof. Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI
Uniwersytet Ekonomiczny,
Kraków
Prof. Małgorzata MOLĘDA – ZDZIECH
Szkoła Głowna Handlowa,
Warszawa
Prof. Józef OLEŃSKI
Uczelnia Łazarskiego,
Warszawa
Prof. Vladimer PAPAVA
Tbilisi State University,
Tbilisi, Gruzja
Prof. Andrzej PAPUZIŃSKI
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
Bydgoszcz
Prof. (inż.) Sławomir PARTYCKI
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Lublin
Prof. Lucjan PAWŁOWSKI
Politechnika Lubelska,
Lublin
Prof. (inż.) Karol I. PELC
Michigan Technological Univ.,
Houghton, MI, USA
Prof. Ewa POLAK
Uniwersytet Gdański,
Gdańsk
Prof. (Eng.) Alan L. PORTER
Georgia Institute of Technology,
Atlanta, GA, USA
Prof. Bazyli POSKROBKO
Uniwersytet w Białymstoku,
Białystok
Prof. (inż.) Piotr SIENKIEWICZ
Wojskowa Akademia Techniczna,
Warszawa
Prof. Encarnación SORIANO AYALA
University of Almeria,
Hiszpania
Prof. Marek S. SZCZEPAŃSKI
Uniwersytet Śląski,
Katowice
Prof. Agnieszka SZEWCZYK
Uniwersytet Szczeciński,
Szczecin
Prof. Jan SZMYD
Uniwersytet Pedagogiczny,
Kraków
Prof. (em.) Wiesław SZTUMSKI
Uniwersytet Śląski,
Katowice
Prof. (inż.) Andrew S. TARGOWSKI
Western Michigen Univ.,
Kalamazoo, MI, USA
Prof. Albert H. TEICH
American Assoc. for the Advancement of Science,
Washington, DC, USA
Prof. (inż.) Andrzej A. WIERZBICKI
Instytut Łączności,
Warszawa
Prof. Christoph WULF
Freie Universität,
Berlin, RFN
Prof. Danuta ZALEWSKA
Uniwersytet Wrocławski,
Wrocław
Prof. Katarzyna ŻUKROWSKA
Szkoła Główna Handlowa,
Warszawa
INFORMATION FOR AUTHORS

Invited are scholarly articles which address interdisciplinary issues on the broader impacts of science and technology on society as well as future studies. Examples of topics covered include (but are not limited to): risks, dangers, disasters – models of analysis and management, non-economic dimensions of e-society, from information society to knowledge society, perspectives and assessments of new radical technologies (ICTs, biotechnology, biomedicine etc.), socio-cultural aspects in the age of the Internet and virtual reality, globalization – perspectives and multicriterial evaluation of impacts; sustainability and the coming new world – looking for solutions

All papers should be submitted in electronic version only.

The volume of submitted papers should not exceed 42 000 characters (including spaces and footnotes).

Any tables, charts and other graphic elements should be accompanied by editable entry forms.

Papers should be linguistically and stylistically correct, and all quotes and references should be documented.

Only footnotes should be used in submitted texts.

Submitted articles should be accompanied by:

  • information about the author, in particular his or her name, degree or academic title, e-mail address, an indication of respective home university (for academic staff) and a separate note about the author up to ¼ page,
  • a summary in English; the length of the abstract should not exceed 500 words
  • keywords with regard to the content of the article (3-10 terms),
  • a statement confirming that the proposed text is original and was submitted exclusively to Transformacje (Transformations) and has not been previously published.

The editors reserve the right to edit submitted papers

Submitted material will not be returned.

Please send texts to the following address: transformacje@kozminski.edu.pl

Scientific papers submitted to Transformations shall be subject to review:

  • the evaluation is performed by two reviewers (independently),
  • the identity of the Authors is not disclosed to the reviewers,
  • the identity of the reviewers of individual materials is not disclosed to their Authors.

The editors are making all possible efforts to ensure that reviewers are appointed from outside the research unit affiliated by the author of the publication.

In debatable cases (e.g. inconsistent or contradictory reviews) the editors decide if the paper is to be admitted for publishing. The editors may decide to appoint an additional reviewer.

Any detected breaches of ethical and scientific misconduct (in particular, ghostwriting and guest authorship) will be exposed and documented.

CONTACT
Publisher
Fundacja Edukacyjna "Transformacje"
Al. Jana Pawła II 80 lok. 80
00-175 Warszawa
Tel./fax. (22)4038411
Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych
Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
Please send texts to the following address:
lechwzacher@gmail.com
redakcjatransformacje@gmail.com
alinabetlej@kul.pl
Transformacje
Pismo Interdyscyplinarne